Na czym polega?

Zadaniem uczestnika I Etapu zawodów będzie samodzielne rozwiązanie zadań dostępnych w trakcie trwania konkursu. Zadania te, będą udostępnione na platformie zdalnego nauczania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

Zadania będą miały charakter zamknięty. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma punkty.

I Etap Konkursu wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli liczba punktów będzie jednakowa u co najmniej dwóch uczestników, o klasyfikacji zdecyduje czas przesłania odpowiedzi.

Do etapu II mogą przejść maksymalnie 3 osoby zgłoszone przez jedną szkołę.

Co jest zabronione?

W trakcie trwania konkursu zabronione jest jakiekolwiek wpływanie pośrednie lub bezpośrednie na prawidłowe działanie platformy zdalnego nauczania, jakiekolwiek próby ingerencji w konta innych użytkowników oraz jakiekolwiek wykorzystanie platformy do celów innych niż konkurs.

Co jest dozwolone?

W trakcie trwania I Etapu dozwolone jest korzystanie z platformy zdalnego nauczania wyłącznie zgodnie z regulaminem konkursu.

Gdzie?

Organizator po zakończeniu etapu zgłoszeniowego prześle na adres e-mail podany przez Szkolnego Koordynatora Konkursu loginy i hasła dla poszczególnych uczestników konkursu. Za pomocą tych danych każdy z uczniów będzie mógł zalogować się na platformie zdalnego nauczania, pod adresem:

https://e-learning.tischner.limanowa.edu.pl

Po zalogowaniu się, uczestnik będzie mógł przystąpić do rozwiązywania zadań.

Kiedy?

Zadania będą umieszczane zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym w sekcji KALENDARZ. Należy pamiętać, że tylko w podanych w kalendarzu dniach i godzinach będzie możliwość przesyłania swoich odpowiedzi.