Na czym polega?

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań wyboru z jedną poprawną odpowiedzią oraz 5 zadań otwartych, w których uczeń będzie musiał przedstawić pełne rozwiązanie każdego z nich.

Co jest zabronione?

W czasie trwania konkursu zabronione jest komunikowanie się pomiędzy uczestnikami, korzystanie z kalkulatorów, telefonów komórkowych  i innego sprzętu elektronicznego.

Co jest dozwolone?

Uczniowie w trakcie trwania konkursu mogą skorzystać z materiałów które otrzymają od organizatorów: papier, test z zadaniami  oraz własnych przyborów: długopis , ołówek, linijka, cyrkiel, lupa.

Gdzie?

Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, po wyłonieniu maksymalnie 30 najlepszych osób.

Kiedy?

Etap II odbędzie się  zgodnie z harmonogramem podanym w sekcji KALENDARZ